Phiên dịch tại triển lãm Saigontex 2019 – dự án hoàn thành