Tin tức tổng hợp

Những khó khăn trong quá trình phiên dịch Tiếng Hàn Quốc

Cấu trúc câu cơ bản của Tiếng Anh là: S+V+O (Chủ ngữ+ Động Từ+ Tân Ngữ), cấu trúc Tiếng Hàn cơ bản lại hoàn toàn khác: S+O+V (Chủ ngữ+ Tân Ngữ+ Động Từ). Trong tiếng Hàn động từ chính đứng cuối câu, nên phải nghe hết một câu mới có thể dịch được, điều đó […]

Tin tức tổng hợp

Cung Cấp / Giới Thiệu Nhân Sự Phiên Dịch Nội Bộ Trong Công Ty

Ngoài phiên dịch thời vụ, phiên dịch tự do bán thời gian thì phiên dịch nội bộ trong công ty (phiên dịch in house) cũng khá phổ biến trong các công ty, các tập đoàn đa quốc gia… Vậy công việc phiên dịch nội bộ có vị trí, vai trò, cơ hội thăng tiến và […]