Tin tức tổng hợp

PHIÊN DỊCH- THÔNG DỊCH- DỊCH NÓI CÁC CẤP ĐỘ

VÌ SAO LỰA CHỌN PHIÊN DỊCH VIÊN LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA SỰ KIỆN Chúng tôi hiểu mong đợi của khách hàng khi tổ chức một sự kiện với đối tác nước ngoài là cần một thông dịch giỏi, nhiều kinh nghiệm, với khả năng hiểu vấn đề, diễn đạt rõ ràng, và phong […]

Tin tức tổng hợp

Tổng Quan về Ngành Nghề Biên Phiên Dịch

Nghề Phiên Dịch xuất hiện từ khi nào? Nghề phiên dịch ra đời kể từ khi có Ngôn Ngữ, mà Ngôn Ngữ chính là biên giới tự nhiên giữa các dân tộc.Phiên dịch sơ khai là dịch ngôn ngữ tín hiệu, dịch ngôn ngữ cử chỉ… Xã hội ngày càng phát triển, việc giao lưu […]