Phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha Tin tức tổng hợp

Phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha tại nhà máy sản xuất Mexico

Trước sự phát triển của thế giới công nghệ toàn cầu, ngày càng có nhiều sản phẩm máy móc, thiết bị kỹ thuật, công nghệ mới được cho ra đời để đáp ứng cho nhu cầu của con người. Sự tiến bộ này đã mang đến những thay đổi lớn, góp phần đáng kể vào […]

Tin tức tổng hợp

Lịch sử ngành Phiên dịch Việt Nam

Từ xưa đến nay, Dịch thuật nói chung, phiên dịch nói riêng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử của các dân tộc. Đó là một quá trình kép, bởi dịch thuật không chỉ chuyển tải ngôn ngữ mà còn là quá trình chuyển tải văn hóa. Vì vậy, Phiên dịch viên chính là […]