Tin chuyên ngành

Phiên dịch viên ngành công nghiệp

Những năm vừa qua, tiến trình hộp nhập quốc tế của việt nam đã đạt một tầm cao mới giúp nâng cao vị thế trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia trên trường quốc tế. Tuy nhiên, tiến trình hội nhập quốc tế vẫn còn tồn tại […]

Tin chuyên ngành

Bí kíp biên dịch thành công và kinh nghiệm biên dịch hiệu quả

Dịch Văn Bản hay Biên Dịch, Dịch Viết, Dịch Tài Liệu có tính phổ biến và yêu cầu độ chuẩn xác cao như văn bản pháp luật, tài liệu khoa học thường thức, sách … Bản Dịch Viết tốt là bản dịch tiếp cận được với người đọc, là bản dịch có văn phong phù […]