Phiên dịch tiếng Trung

Cung Cấp Giải Pháp Nhân Sự Tại Trung Quốc

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn chưa ngừng lây lan trên hầu hết các nước trên toàn cầu và Trung Quốc, việc di chuyển công tác giữa Việt Nam – Trung Quốc vẫn gặp rất nhiều hạn chế. Điều này khiến các cá nhân và doanh nghiệp có giao thương đều gặp khó […]

Tin tức tổng hợp

Cung Cấp / Giới Thiệu Nhân Sự Phiên Dịch Nội Bộ Trong Công Ty

Ngoài phiên dịch thời vụ, phiên dịch tự do bán thời gian thì phiên dịch nội bộ trong công ty (phiên dịch in house) cũng khá phổ biến trong các công ty, các tập đoàn đa quốc gia… Vậy công việc phiên dịch nội bộ có vị trí, vai trò, cơ hội thăng tiến và […]