Dự án tiêu biểu

Phiên dịch ngành xây dựng và lắp ráp dây chuyền sản xuất

Trước xu thế đô thị hóa ngày càng phát triển, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp ngày càng được chú trọng thì nhu cầu về trao đổi, học tập và chuyển giao công nghệ của các tập đoàn kinh tế giữa các quốc gia với nhau càng nhiều. Vừa qua, Phiendichvienpro […]

Dự án tiêu biểu

Phiên dịch xuất nhập khẩu tại cảng Hải Phòng

Cùng với xu thế hội nhập toàn cầu, thị trường phiên dịch xuất nhập khẩu ngày càng mở rộng. Vừa qua, Phiendichvienpro nhận được yêu cầu dịch vụ Phiên dịch viên xuất nhập khẩu tại Cảng Hải Phòng. Nhiệm vụ khách hàng yêu cầu phiên dịch phải hoàn thành là: Phiên dịch khai báo thủ […]