Phiên dịch tiếng Anh

Phiên dịch tiếng Anh hội nghị – hội thảo

Bạn là quản lý của một doanh nghiệp, tổ chức? Bạn thường xuyên phải tham gia các hội nghị – hội thảo, các cuộc họp quan trọng với sự góp mặt của nhiều chuyên gia, nhiều nhà lãnh đạo từ khắp các nước trên thế giới? Doanh nghiệp của bạn muốn mang thương hiệu vươn […]

Phiên dịch tiếng Anh Phiên dịch tiếng Thái Phiên dịch tiếng Trung Tin chuyên ngành

Phiên dịch tòa án chuyên nghiệp

Cùng với xu thế hội nhập thế giới vô hình chung cũng khiến nhiều vụ án hình sự có bị cáo hoặc bị hại là người nước ngoài. Vậy làm sao có thể truyền tải nội dung cho một phiên tòa có bị cáo, bị hại đến từ những nước khác nhau? Giải pháp tốt […]