Dự án tiêu biểu Phiên dịch tiếng Anh

Phiên dịch tiếng Anh thương mại xuất khẩu Hoa

Để hoạt động thương mại xuất khẩu ngành hoa giữa Việt Nam và các nước trên thế giới được diễn ra liên tục, thường xuyên, nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả, ngôn ngữ trong các giao dịch phải được quan tâm hàng đầu. Để xóa bỏ rào cản về khoảng cách bất đồng ngôn […]

Phiên dịch tiếng Anh

MC song ngữ Anh – Việt tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay tại Hồ Chí Minh, các sự kiện lớn nhỏ đều có mục tiêu thành công và mang lại không khí trang nghiêm, lịch sự. Chính vì vậy, MC song ngữ Anh – Việt ở các sự kiện có yếu tố nước ngoài ngày càng được chú ý nhiều hơn với trọng trách lớn […]