Phiên dịch tiếng Trung

Cung Cấp Giải Pháp Nhân Sự Tại Trung Quốc

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn chưa ngừng lây lan trên hầu hết các nước trên toàn cầu và Trung Quốc, việc di chuyển công tác giữa Việt Nam – Trung Quốc vẫn gặp rất nhiều hạn chế. Điều này khiến các cá nhân và doanh nghiệp có giao thương đều gặp khó […]

Phiên dịch tiếng Trung

Phiên dịch tiếng Trung ngành marketing chuyên nghiệp

Cùng với nhịp độ phát triển mau chóng và năng động của nền kinh tế, các chiến lược marketing chính là vũ khí tối thượng hàng đầu để thành công trên thương trường quốc tế. Và để kết nối mạng lưới hiệp thương, phát triển toàn cầu thì phiên dịch tiếng Trung chuyên ngành marketing […]