Phiên dịch tiếng Trung

Phiên dịch tiếng Trung tại Quảng Châu Trung Quốc

Cung cấp Dịch vụ Phiên dịch tiếng Trung tại Quảng Châu Trung Quốc và các tỉnh – thành phố lân cận như: Nam Ninh, Đông Quảng, Phúc Kiến, Thâm Quyến, Hạ Môn, Thượng Hải, Triết Giang… Đội ngũ Phiên dịch viên của chúng tôi gồm những cựu du học sinh trung quốc Chuyên ngành Việt […]

Phiên dịch tiếng Trung

Cung Cấp Giải Pháp Nhân Sự Tại Trung Quốc

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn chưa ngừng lây lan trên hầu hết các nước trên toàn cầu và Trung Quốc, việc di chuyển công tác giữa Việt Nam – Trung Quốc vẫn gặp rất nhiều hạn chế. Điều này khiến các cá nhân và doanh nghiệp có giao thương đều gặp khó […]