Tin chuyên ngành

MC Song ngữ Trung – Việt cho hội thảo

Trong xu thế hội nhập, các doanh nghiệp nước ngoài, có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh… chiếm số lượng khá lớn tại Việt Nam. Ngoài ra, hàng năm, các sự kiện hội thảo kinh tế – văn hóa – xã hội có sự tham gia của một lượng không nhỏ khách […]

Tin chuyên ngành

Phiên dịch tiếng Trung tháp tùng cao cấp ngành thuỷ điện

Cuộc sống càng hiện đại, thì nhu cầu sử dụng điện năng và năng lượng ngày càng tăng cao. Theo thống kê, lượng tiêu thụ điện năng của Việt Nam trung bình tăng 15% một năm – vượt xa so với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, thực trạng sản xuất điện […]