Tin chuyên ngành

Phiên dịch chuyển giao công nghệ dây chuyền in ấn

Một trong những xu hướng phát triển hiện nay là sự bùng nổ của cách mạng khoa học công nghệ. Công nghệ giúp cho năng lực sản xuất tăng nhanh và chất lượng sản phẩm được nâng cao ở tất cả các lĩnh vực khác nhau. Ngành in ấn cũng vậy, các công ty luôn biết […]

Tin chuyên ngành

Phiên dịch lắp ráp máy chuyển giao công nghệ ngành dệt may

Ngành dệt may Việt Nam có cần Phiên dịch viên không? Trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế, dệt may đang là một trong những mặt hàng chủ lực của Việt Nam. Nước ta đã đẩy mạnh để đưa sản phẩm chuyên ngành này ra ngoài thế giới. Chính vì vậy, đổi mới […]