Phiên dịch viên – chiến binh dũng cảm vào khu cách ly Covid – 19 3