phiên dịch tiếng Trung Quảng châu – trung sơn, khảo sát thị trường đèn led 1