Phien dich tieng Phap

Phiên dịch tiếng Pháp - Phiên dịch, thông dịch viên Pro

Phiên dịch viên tiếng Pháp chuyên nghiệp, kinh nghiệm nhiều năm Phiên dịch, thông dịch. Nhiệt tình, năng động, trẻ trung.