Dịch tài liệu chuyên ngành

 “Không có dịch thuật, không có lịch sử thế giới.”

没有翻译、没有世界的历史。

Kelly (2004)

 Dịch thuật tài liệu chuyên ngành , hay dịch thuật văn bản khoa học giúp thúc đẩy trao đổi tri thức khoa học. Dịch thuật chuyên ngành đã đưa người Việt đến với nền khoa học  Phương Tây phát triển từ những con số không của người La Mã. Người Việt bắt đầu dùng những con số để tính toán thay cho cung, quẻ và làm quen với những đơn vị đo lường quốc tế.

Dịch thuật khoa học mang đến cho người Việt tri thức nhiều ngành khoa học, điều chỉnh những quan niệm sai lệch hàng bao đời. Cuốn từ điển danh từ khoa học Pháp – Việt của Hoàng Xuân Hãn là một trong những đóng góp to lớn cho các nhà khoa học Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Nhiều nhà khoa học thời nay đã thờ ơ với công lao của dịch thuật khoa học, họ thậm chí còn cho rằng dịch thuật tài liệu chuyên ngành là con đường vòng và chậm để tiếp cận lưu lượng thông tin đang chảy nhanh trên thế giới.

Dịch thuật là một ngành khoa học, vì thế không nên xem và sử dụng dịch thuật như một phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, mà nên xem dịch thuật là một ngành khoa học bên cạnh các ngành khoa học khác, giúp chuyển ngữ nền học thuật thế giới. Ý kiến này đã được rất nhiêu trường đại học trên thế giới chia sẻ và đưa kỹ năng dịch khoa học vào các tài liệu giảng dạy tiếng anh chuyên ngành.

Một trong những cố gắng đầu tiên để thiết lập nên những nguyên tắc về dịch thuật được thực hiện bởi một dịch giả và là nhà nhân học người Pháp Etienne Dolet, đã hình thành nên “những nguyên tắc cơ bản trong về dịch thuật” vào năm 1540 được xem là kinh nghiệm thực hành cho các dịch giả:

–          Người dịch nên hiểu tường tận nội dung và ý tác giả

–          Người dịch nên am hiểu ngôn ngữ nguồn cũng như ngôn ngữ đích

–          Người dịch nên tránh dịch sát từng từ, vì cách dịch này sẽ phá hỏng ý  nghĩa cũng như  nét đẹp phong cách thể hiện trong nguyên bản.

–          Người dịch nên qua lựa chọn từ và trật tự từ để thể hiện giọng văn cho phù hợp

Vào năm 1790, một sử gia người XCốt- len Alexander Fraser Tytler đã cho xuất bản bài viết nổi tiếng của mình: “ Bàn về những nguyên lý dịch thuật” , trong đó ông mô tả bản dịch hay là “ bản dịch mà trong đó giá trị của nguyên bản được chuyển tải hoàn toàn sang ngôn ngữ kia, để một người sống trên địa bàn dùng ngôn ngữ đó hiểu rõ và cảm nhận đầy đủ như những người dùng ngôn ngữ nguyên bản”, theo Tytler , một bản dịch lý tưởng nên:

–          Là bản sao chính xác các ý tưởng và cảm xúc trong nguyên bản

–          Giữ được đặc điểm phong cách

–          Mang tính mạch lạc của nguyên văn

Như vậy để dịch các tài liệu chuyên ngành khoa học, đòi hỏi dịch giả phải có những tố chất nhất định. Chúng tôi những thành viên của PhiendichvienPro không chỉ được đào tạo chuyên môn về ngoại ngữ mà còn trang bị kiến thức và chiến lược dịch thuật văn bản khoa học.

Quý vị quan tâm và có nhu cầu tư vấn những vấn đề liên quan đến dịch thuật tài liệu chuyên ngành xin vui lòng liên hệ :

Trưởng nhóm : Ms. Trần Hằng

Gọi ngay: 01682 78 78 68

Email: phiendichvienpro@gmail.com

Skype: Phiendichvienpro

Yahoo: tranhang168

Được phục vụ quý vị là niềm vinh hạnh của chúng tôi!

 

Dịch tài liệu chuyên ngành – Phiên dịch viên Pro